Mosis

Allt om Casinospel på nätet

Riskfaktorer för spelberoende

Spelberoende är en sjukdom som innebär att den drabbade inte har kontroll över sitt begär att spela. Faktum är att en spelmissbrukares spelande går till en sådan överdrift att det ger upphov till allvarliga konsekvenser i form av skadade relationer och förstörda karriärer, samt leda till den ekonomiska avgrunden. Likt andra missbruk rör det sig om en komplex sjukdom. Det finns flera olika faktorer som kan bidra till att en person utvecklar ett spelberoende.

Nedan hittar du några av de vanligaste riskfaktorerna som kan öka risken att man drabbas av ett spelmissbruk:

 • Ålder
 • Kön
 • Mental hälsa
 • Personlighetsdrag
 • Släkthistoria
 • Läkemedelsanvändning

Ålder

Forskning på området har visat att personer under 35 års ålder kan vara extra benägna att utveckla ett spelberoende. Bland de mest troliga anledningarna till detta är det faktum att yngre personer ofta agerar mer impulsivt än äldre personer och ofta utsätter sig själva för nya intryck.

Kön

Spelmissbruk är en sjukdom som främst drabbar män, men även många kvinnor lider av sjukdomen. Man tror att ungefär var tredje spelmissbrukare är av det kvinnliga könet. Trots att kvinnor inte lika ofta utvecklar ett spelberoende, gör de det oftare än män senare i livet.

Mental hälsa

Psykisk ohälsa kan öka risken för att en person drabbas av ett spelberoende. Det är inte ovanligt att spelmissbrukare lider av depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom och liknande psykiska sjukdomar.

Personlighetsdrag

Vissa personlighetsdrag verkar vara kopplade till en ökad risk att drabbas av spelmissbruk. Det gäller främst spelare som av naturen är mer impulsiva.

Släkthistoria

Som med många andra psykiska sjukdomar såsom depression och substansmissbruk, kan spelberoende vara genetiskt betingat.

Läkemedelsanvändning

Vissa receptbelagda läkemedel kan öka risken för impulsivt beteende, vilket i sin tur kan öka risken för spelberoende. Parkinsons sjukdom behandlas ofta med läkemedel såsom dopaminagonister. Forskning visar att dessa kan ge upphov till problem med impulskontrollen och ett oordnat spelbeteende.

Hållbara casinoplattformar

Onlinecasinot Mr. Green har med sitt initiativ green gaming tagit ett stort steg mot en mer hållbar spelupplevelse för casinots spelare. Det är dock inte bara casinon på nätet som arbetar med att göra sina verksamheter mer hållbara. De får draghjälp från speltillverkarna och utvecklarna av de plattformar som används av onlinecasinon. Den svenska utvecklaren NetEnt är ett exempel på en plattformstillverkare som förespråkar hållbart spelande. Enligt egen utsago anser NetEnt att ansvarsfullt spelande är en viktig del av deras plattform.

Den svenska utvecklaren erbjuder sina kunder möjligheten att implementera olika funktioner som hjälper casinot att förespråka ansvarsfullt spelande och se till att casinots kunder fortsätter tycka det är roligt att spela casinospel på nätet.

Dessa är några av de funktioner som har implementerats i NetEnts casinoplattform:

 • Möjligheten för spelaren att spärra sitt konto.
 • Möjligheten för spelaren att sätta gränser för sitt spelande.
 • Möjligheten för casinot att påminna spelaren om hur länge han/hon har spelat och hur mycket pengar han/hon har vunnit eller förlorat.
 • Möjligheten för casinot att ställa in en tidsgräns (vanligtvis tre sekunder) som måste gå mellan två spelrundor.
 • En synlig klocka som gör det enkelt för spelaren att få en uppfattning om hur mycket klockan är och hur länge han/hon har spelat.

Just möjligheterna att själv kunna begränsa sitt spelande med hjälp av olika begränsningar, vilka kan gälla per spelsession, per dag, per vecka, per månad och liknande är ett utmärkt sätt att se till att spelaren håller sig till sin spelbudget och inte överskrider denna. Möjligheten att själv kunna spärra sitt konto antingen tillfälligt eller permanent är en annan viktig funktion i en casinoplattform som påstår sig stödja ansvarsfullt spelande. Vilka av ovanstående funktioner som casinot väljer att implementera kan dock inte utvecklaren av plattformen styra över, vilket gör att dessa funktioner kan variera mellan olika casinon.

Mer hållbara casinon

De flesta verksamheter anstränger sig idag för att bli alltmer hållbara, så även casinon. Mr. Green har till exempel startat initiativet green gaming, som syftar till att få spelarna att spela på ett mer ansvarsfullt sätt, vilket är en aspekt av en hållbar casinoverksamhet. Internetcasinon är ett stort steg mot minskade koldioxidutsläpp, men det finns också olika sätt på vilka fysiska casinon kan öka sin hållbarhet.

Offlinecasinon har länge varit en källa till många bekymmer när det gäller miljöpåverkan, både när det gäller deras elkonsumtion som pågår 24 timmar om dygnet eller miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp från turister som reser till Las Vegas och andra casinostäder. Många casinon gör dock numera vad de kan för att försöka få sina verksamheter att bli mer hållbara. Här får du några insikter om vad casinon kan göra för att öka sin hållbarhet.

Använda naturligt ljus i större utsträckning

Ett av de största problemen med moderna casinon är att de ständigt behöver ljus. För att skapa en tidlös atmosfär har arkitekterna avsiktligt struntat i att tänka på fönstren när de utformat sina casinon, vilket tydligen gör att spelarna uppmuntras att fortsätta spela. Samma effekt nås när man tar bort klockan från väggen och spelar ständigt upprepande musik. Vi människor förlorar helt enkelt tidsuppfattningen. År 2008 bestämde sig dock ett casino för att bryta denna trend genom att släppa in naturligt ljus i hela byggnaden. Casinot i fråga heter Turtle Creek Casino och har enligt uppgift sparat upp till 50 procent av energikostnaden på att göra detta.

Ytterligare sätt att öka hållbarheten

Andra sätt att öka hållbarheten inkluderar att använda sig av energisnåla LED-lampor istället för mer energikrävande glödlampor. Genom att återvinna i större utsträckning kan casinon också minska sin miljöpåverkan och ytterligare öka hållbarheten. Casinot MGM i Vegas ska till exempel ha skickat 7,6 ton mat till en lokal grisfarm, där maten ska ha kokats ner och används för att utfodra djuren.

Hållbarhet inom casinovärlden

Det är inte bara hållbart spelande som är på tapeten för tillfället, främst genom onlinecasinot Mr. Greens initiativ green gaming, utan även hållbarhet rent generellt. Många casinon, såväl fysiska som virtuella sådana, bedriver numera olika former av hållbarhetsprojekt. En författare till en rapport om hållbara casinon menar att det som nu kommer att blottas, när amerikanska företag behöver rapportera sina koldioxidutstläpp genom energidata, är att casinon under många år har investerat för lite i energidatainsamling, ledning och analys.

Några av de huvudsakliga utmaningarna som casinon möter när det gäller hållbarhet är följande:

 • Att minska konsumtionen. Spelarna vill inte bli berövade på någon del av sin spelupplevelse, men casinon måste ändå minska konsumtionen för att möta sina hållbarhetsmål.
 • Att övervaka efterfrågan. Användningen av casinomiljö är någonting som kan variera beroende på spelarnas beteende.
 • Att verifiera effektiviteten. Många program skiljer sig kraftigt åt, vilket även deras effektivitet gör. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka program som är mest effektiva när casinot vill bli grönt.
 • Att förenkla datainsamlingen. Åtkomsten till data är en utmaning eftersom datan ofta förekommer utanför de traditionella verksamhetssystemen.
 • Att utvärdera möjligheter. Även om hållbarhetsprogrammen faktiskt sparar pengar i det långa loppet, kräver de i början en investering. Det innebär att casinot måste rättfärdiga denna investering genom att välja ett program som ger god avkastning och som är förenligt med verksamhetens mål.
 • Att sudda ut gränserna. Hållbarhetsprogrammen tenderar att vara isolerade när de snarare borde vara hela verksamhetens ansvar.

Ett sätt på vilket casinon kan bli grönare är att bli digitala. Detta är dock ett sätt som casinobesökarna har implementerat snarare än själva casinoverksamheterna. Genom att spela på nätet hjälper nämligen spelarna till att minska koldioxidutsläppen, oavsett om det gäller att hålla koll på datorns strömförbrukning eller genom att inte flyga till casinostäder som till exempel Las Vegas.

Hållbart spelande i USA

I en rapport om olika former av hållbart spelande från 2014 som behandlar olika hållbara aspekter såsom miljö, socialt kapital, humankapital samt ledarskap och myndigheter, belyser författarna till rapporten det hållbara spelandet i USA utifrån dessa olika aspekter. De tittar bland annat närmare på energihantering, ansvarsfullt spelande, rökfria casinon, interna kontroller av penningtvätt samt de effekter som politik och lobbyism har på hållbarheten.

Enligt denna rapport uppfyller närmare en procent av alla vuxna i USA kraven för att klassas som spelberoende, vilket är ett progressivt missbruk som karaktäriseras av att personen blir allt mer upptagen av sitt spelande. Utöver denna procent anses ytterligare två till tre procent av befolkningen vara så kallad problemspelare, vilket innebär att de inte uppfyller alla kriterier för att klassas som spelberoende, men ändå uppfyller ett eller fler av dessa. Spelberoende är precis som andra missbruk ett farligt beroende som kan skada såväl förhållanden som karriärer.

Författarna menar att spelindustrin är villiga att vidta olika åtgärder för att hantera personer som har olika grader av spelmissbruk. Branschorganisationen The American Gaming Association (AGA) har bland annat tagit fram en uppförandekod för organisationens casinon, där medlemmarna lovar att förespråka ansvarsfullt spelande i alla aspekter av casinoverksamheten. Detta inkluderar allt från att utbilda medarbetarna och kunderna till att förebygga minderårigt spelande, servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt och även att bedriva marknadsföring på ett ansvarsfullt sätt.

Sedan 1996 har casniobranschen i USA satsat motsvarande 220 miljoner kronor på ett nationellt center för ansvarsfullt spelande, vilket är en välgörenhetsorganisation som är kopplat till branschorganisationen AGA och finansierar forskning för att öka medvetenheten om spelberoende och hitta effektiva metoder för behandling av sjukdomen. I rapporten ses den växande casinoindustrin på nätet som ett hot mot ansvarsfullt spelande, men i själva verket har nätcasinon som Mr. Green gått i bräschen för just detta.

Ansvarsfullt spelande på tapeten

Ansvarsfullt spelande, eller green gaming som nätcasinot Mr. Green kallade, är verkligen på tapeten dessa dagar. Inte ens i “Sin City” (Las Vegas) har stadens casinon kunnat blunda för trenden med socialt ansvarstagande casinoverksamheter. Den berömda “strippen” i Las Vegas är naturligtvis inte på väg att försvinna och inte heller alla ljusen eller slotmaskinerna. Däremot kan spelberoendet vara på tillbakagång, åtminstone om man ska tro casinoföretagen.

För att få bukt med de möjliga negativa effekterna som stadens casinon har på det lokala samhället samt landets befolkning i stort, implementerade Caesars ett program för ansvarsfullt spelande i sina verksamheter redan för 20 år sedan. MGM är ett annat casino som har ett liknande program. Ansvarsfullt spelande ligger verkligen i tiden, och dess casinon utbildar därför sina medarbetare i hur man kan förebygga spelande hos minderåriga samt hantera obevakade minderåriga i casinot. Företagen jobbar också aktivt med att förespråka ansvarsfull servering av alkohol samt uppmuntrar sina spelare att inte spela när de är alkoholpåverkade eller deprimerade. Såväl Caesars som MGM har tagit fram broschyrer om ansvarsfullhet, som man kan hitta i entrén och på andra platser i byggnaderna.

Vissa av broschyrerna handlar om när det är dags att sluta spela. Det finns också de som försöker lära presumtiva spelare om hur husets fördel fungerar och vilka odds de har att göra med när de spelar de olika casinospelen. En av nycklarna till initiativ med ansvarsfullt spelande på dessa offlinecasinon är möjligheten att spärra sig själv från casinot genom att skriva upp sig på en lista. Som spelare kan du helt enkelt välja att spärra dig själv från alla erbjudanden och utskick från casinon och skriver då upp dig på en lista över personer som inte bör spela. På samma sätt erbjuder många casinon på internet sina spelare möjligheten att tillfälligt eller permanent spärra sina spelkonton.