Spelberoende är en sjukdom som innebär att den drabbade inte har kontroll över sitt begär att spela. Faktum är att en spelmissbrukares spelande går till en sådan överdrift att det ger upphov till allvarliga konsekvenser i form av skadade relationer och förstörda karriärer, samt leda till den ekonomiska avgrunden. Likt andra missbruk rör det sig om en komplex sjukdom. Det finns flera olika faktorer som kan bidra till att en person utvecklar ett spelberoende.

Nedan hittar du några av de vanligaste riskfaktorerna som kan öka risken att man drabbas av ett spelmissbruk:

  • Ålder
  • Kön
  • Mental hälsa
  • Personlighetsdrag
  • Släkthistoria
  • Läkemedelsanvändning

Ålder

Forskning på området har visat att personer under 35 års ålder kan vara extra benägna att utveckla ett spelberoende. Bland de mest troliga anledningarna till detta är det faktum att yngre personer ofta agerar mer impulsivt än äldre personer och ofta utsätter sig själva för nya intryck.

Kön

Spelmissbruk är en sjukdom som främst drabbar män, men även många kvinnor lider av sjukdomen. Man tror att ungefär var tredje spelmissbrukare är av det kvinnliga könet. Trots att kvinnor inte lika ofta utvecklar ett spelberoende, gör de det oftare än män senare i livet.

Mental hälsa

Psykisk ohälsa kan öka risken för att en person drabbas av ett spelberoende. Det är inte ovanligt att spelmissbrukare lider av depression, ångestsyndrom, bipolär sjukdom och liknande psykiska sjukdomar.

Personlighetsdrag

Vissa personlighetsdrag verkar vara kopplade till en ökad risk att drabbas av spelmissbruk. Det gäller främst spelare som av naturen är mer impulsiva.

Släkthistoria

Som med många andra psykiska sjukdomar såsom depression och substansmissbruk, kan spelberoende vara genetiskt betingat.

Läkemedelsanvändning

Vissa receptbelagda läkemedel kan öka risken för impulsivt beteende, vilket i sin tur kan öka risken för spelberoende. Parkinsons sjukdom behandlas ofta med läkemedel såsom dopaminagonister. Forskning visar att dessa kan ge upphov till problem med impulskontrollen och ett oordnat spelbeteende.