Det är inte bara hållbart spelande som är på tapeten för tillfället, främst genom onlinecasinot Mr. Greens initiativ green gaming, utan även hållbarhet rent generellt. Många casinon, såväl fysiska som virtuella sådana, bedriver numera olika former av hållbarhetsprojekt. En författare till en rapport om hållbara casinon menar att det som nu kommer att blottas, när amerikanska företag behöver rapportera sina koldioxidutstläpp genom energidata, är att casinon under många år har investerat för lite i energidatainsamling, ledning och analys.

Några av de huvudsakliga utmaningarna som casinon möter när det gäller hållbarhet är följande:

  • Att minska konsumtionen. Spelarna vill inte bli berövade på någon del av sin spelupplevelse, men casinon måste ändå minska konsumtionen för att möta sina hållbarhetsmål.
  • Att övervaka efterfrågan. Användningen av casinomiljö är någonting som kan variera beroende på spelarnas beteende.
  • Att verifiera effektiviteten. Många program skiljer sig kraftigt åt, vilket även deras effektivitet gör. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka program som är mest effektiva när casinot vill bli grönt.
  • Att förenkla datainsamlingen. Åtkomsten till data är en utmaning eftersom datan ofta förekommer utanför de traditionella verksamhetssystemen.
  • Att utvärdera möjligheter. Även om hållbarhetsprogrammen faktiskt sparar pengar i det långa loppet, kräver de i början en investering. Det innebär att casinot måste rättfärdiga denna investering genom att välja ett program som ger god avkastning och som är förenligt med verksamhetens mål.
  • Att sudda ut gränserna. Hållbarhetsprogrammen tenderar att vara isolerade när de snarare borde vara hela verksamhetens ansvar.

Ett sätt på vilket casinon kan bli grönare är att bli digitala. Detta är dock ett sätt som casinobesökarna har implementerat snarare än själva casinoverksamheterna. Genom att spela på nätet hjälper nämligen spelarna till att minska koldioxidutsläppen, oavsett om det gäller att hålla koll på datorns strömförbrukning eller genom att inte flyga till casinostäder som till exempel Las Vegas.