I en rapport om olika former av hållbart spelande från 2014 som behandlar olika hållbara aspekter såsom miljö, socialt kapital, humankapital samt ledarskap och myndigheter, belyser författarna till rapporten det hållbara spelandet i USA utifrån dessa olika aspekter. De tittar bland annat närmare på energihantering, ansvarsfullt spelande, rökfria casinon, interna kontroller av penningtvätt samt de effekter som politik och lobbyism har på hållbarheten.

Enligt denna rapport uppfyller närmare en procent av alla vuxna i USA kraven för att klassas som spelberoende, vilket är ett progressivt missbruk som karaktäriseras av att personen blir allt mer upptagen av sitt spelande. Utöver denna procent anses ytterligare två till tre procent av befolkningen vara så kallad problemspelare, vilket innebär att de inte uppfyller alla kriterier för att klassas som spelberoende, men ändå uppfyller ett eller fler av dessa. Spelberoende är precis som andra missbruk ett farligt beroende som kan skada såväl förhållanden som karriärer.

Författarna menar att spelindustrin är villiga att vidta olika åtgärder för att hantera personer som har olika grader av spelmissbruk. Branschorganisationen The American Gaming Association (AGA) har bland annat tagit fram en uppförandekod för organisationens casinon, där medlemmarna lovar att förespråka ansvarsfullt spelande i alla aspekter av casinoverksamheten. Detta inkluderar allt från att utbilda medarbetarna och kunderna till att förebygga minderårigt spelande, servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt och även att bedriva marknadsföring på ett ansvarsfullt sätt.

Sedan 1996 har casniobranschen i USA satsat motsvarande 220 miljoner kronor på ett nationellt center för ansvarsfullt spelande, vilket är en välgörenhetsorganisation som är kopplat till branschorganisationen AGA och finansierar forskning för att öka medvetenheten om spelberoende och hitta effektiva metoder för behandling av sjukdomen. I rapporten ses den växande casinoindustrin på nätet som ett hot mot ansvarsfullt spelande, men i själva verket har nätcasinon som Mr. Green gått i bräschen för just detta.